РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА Хигијенске ИСПРАВНОСТИ  ВОДЕ ЗА

ПИЋЕ СА ЈАВНИХ ЧЕСАМА – ИЗВОРСКА ВОДА

  1. фебруар 2022. године

 

Мерно место

 

Датум узорковања ИСПРАВНОСТ Безбедан за употребу
МИКРОБИОЛОШКА  
Шумарице 25. 02. 2022.год.

 

НЕ   НЕ
Дивостин ДА   ДА
Бубањ ДА   ДА
Букоровац ДА   ДА
Теферич ДА   ДА
Белошевац НЕ   НЕ
Ждраљица ДА   ДА
Каповац НЕ   НЕ
Петровац НЕ   НЕ
Грујина чесма НЕ   НЕ
Кошутњак   НЕ   НЕ

На основу разматрања испитиваних параметара, надлежна здравствена установа је дала стручно мишљење да од анализираних 11 узорака, пет узорака су исправна и безбедна за употребу.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
EnglishGermanFrenchNorway