Cilj sastanka između Nevladine organizacije Praxiisi i predstavnika medija i,este  predstavljanje aktivnosti na projektu ,,Jačanje građanskog aktivizma za bolju javnu upravu“ u Kragujevcu Od 1. juna 2021. godine Praxis sprovodi jedanaesetomesečni projekat „Jačanje građanskog aktivizma za bolju javnu upravu „u Kragujevcu koji se realizuje u okviru Projekta osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER 2.0), koji finansira Evropska unija koju predstavlja Evropska komisija.

Cilj projekta je da poboljša aktivno učešće građana u procesu praćenja reforme javne uprave naročito u oblasti izrade i koordinacije politika i transparentnosti u radu lokalnih organa uprave u Kragujevcu. Ideja je osnaživanje lokalnih organizacija civilnog društva da aktivno učestvuju u procesima koji se odnose na primenu principa dobrog upravljanja,naročito transparentnosti kod promocije ljudskih prava posebno iz kategorije osetljivih društvenih grupa. Zbog uloge koju mediji imaju u procesima reformi, Praxis će tokom projekta imati sastanke i raditi na saradnji sa medijima u Kragujevcu, što bi imalo za cilj praćenje procesa reformi javne uprave, što će  biti od značaja  za evropske integracije.

Tekst i foto : Dušica Jokićević Izvor: : iz Pozivnog pisma  NVO, medijima u Kragujevcu

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
NorwayFrenchGermanEnglish