Kolevka industrije u Srbiji, grad bogatog kulturno – istorijskog nasleđa, u svemu prvi, pravi još jedan iskorak. Prepoznatljiv po metalskom kompleksu, grad „nacionalne klase“ menja svoj imidž i pozicionira se na digitalnoj mapi kao primer dobre prakse.
Naime, u okviru programa “Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja Evropskoj uniji”, koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi grad Kragujevac, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona, privodi se kraju proces brendiranja, radi stvaranja povoljnije klime za poslovanje na lokalu i regionu. Kao prioriteti identifikovani su metalski i sektor informacione i komunikacione tehnologije.

Analiza lanca vrednosti je završena i uskoro će biti dostupna javnosti, a ovih dana rad na brendiranju odvija se kroz fokus grupe. U dva dana, okupilo se preko 50 učesnika, predstavnika privrednog sektora, metalskog i IKT, obrazovnih institucija, pre svega Fakulteta inženjerskih nauka, zatim predstavnika organizacija za podršku poslovanju u Kragujevcu, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i pomoravlja, Razvojni biznis centar i Biznis inovacioni centar, kao i predstavnici Gradske uprave. Svoj doprinos brendiranju grada Kragujevca dali su i iz Centra za razvoj karijere Univerziteta u Kragujevcu, Kancelarije za mlade kao i studenti koji se u okviru letenje prakse nalaze na „stažu“ u lokalnoj samoupravi.

Takva analiza rađena je prvi put, a cilj je bio da se utvrde praznine u lancu vrednosti kako bi se povećala vrednost proizvoda – istakla je Jelena Mihajlović Tanasijević iz SKGO u radu fokus grupe sa predstavnicima organizacija civilnog društva. U procesu analize obuhvaćeno je više od 100 različitih privrednika, što kroz fokus grupe što kroz vrlo detaljne upitnike. Pokazala je između ostalog da nedostaje infrastuktura u gradu, radna snaga i u jednom i u drugom sektoru, ali i da postoji potreba za povezivanjem ta dva sektora. Cilj zajedničkog zadatka je održiva budućnost Kragujevca. Grada u kojem ljudi pre svega žele da žive i da ostanu da žive, jer samo na taj način biće ljudi koji mogu da rade i ljudi koji žele da razvijaju svoj biznis čime će se zaokružiti čitava priča. Kragujevac je inače prvi grad u Srbiji, koji će po ugledu na Njujork, Amsteradm ili Boden, utvrditi kakav je postojeći, a kakav željeni imidž grada.

izvor i foto: Gradska uprava za poslove organa grada – Press centar

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
EnglishGermanFrenchNorway