U okviru Projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ Nemačka kancelarija za  međunarodnu saradnju – GIZ i ove godine kao i prethodnih, podelila je pakete pomoći Romima i samohranim majkama koje imaju decu sa smetnjama u razvoju. Akciju koja je održana u prostorijama Kancelarije za romska pitanja, svojim prusustvom je podržala je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu grada Kragujevca i Zoran Pavlović koordinator za romska pitanja.
Pored svestrane pomoći lokalne samouprave socijalno ugroženom stanivništvu, preko Centra za socijalni rad „Solidarnost“ projekti ovakve vrste predstavljaju svojevrsnu podršku sa državnog i nacionalnog nivoa.
Projekat koji pruža podršku inkluziji Roma, ide preko Koordinacionog tela ,zatim uz podršku NALED-a i GIZ-a nemačke organizacije za međunarodnudaradnju ali u ovakvim okolnostima kao što je CIVID-19 kada smo svi ugriženi, prednost se daje najugroženijim kategorijama, kao što se to čini danas.
U prvom delu Projekta podeljeno je oko 700 paketa i ovaj ciklus se završava 30 novembra. Danas će 67  najugroženijih porodica   dobiti 80 paketa, kako higijenskih tako i onih sa hranom.
Inače na prošlonedeljnom sastanku koordinacionih tela, od strane NALED-a i GIZ-a nastaviće se sa ovakvim projektnim aktivnostima i imaće 3 (tri) komponente: Prva i druga komponenta je podizanje stepena informisanosti, dok je treća „cash for work“ -„keš za rad“, po modelu „javnih radova“, u toj komponenti će biti angažovano 35 najugroženijih Roma i Romkinja. Inače ova vrsta pomoći je veoma značajna za pomoć i osnaživanje najugroženije populacije snovništva u gradu Kragujevcu, rekla   Gordana Damnjanović.
Na značaj ovih i ovakvih projektnih aktivnosti   ukazao  je i  Zoran Pavlović, koordinator za romska pitanja  u Kragujevcu. Ukazao je na značajnu  pomoći GIZ- a u okviru „Projekta inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ i da ta pomoć i podrška traje u kontinuitetu još od 2018.godine. Prilaz je multisektorski i okrenut je ka Centru za socijalni rad, Gradskoj upravi i Crvenom krstu.
Što se tiče prioriteta kid idređivanja dodele pomoću rukovodimo se  zahtevima i procenama donatora ,rekao je Pavlović. Tako je u početku linearno bilo obuhvaćeno 700 porodica. Sada je odlučeno da se tromesečno prate-procenjuju porodice i pojedinci, pa se u tom smislu  pomoć dodeljuje najugroženijim kategorijama romske populacije.
tekst i foto: Dusica Jokićević
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
EnglishGermanFrenchNorway