U prostorijama  Centra za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom ,,Iskra“ Kragujevac, održan je sastanak predstavnika Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom ( NOOIS) i predstavnika   većine Udruženja osoba sa invaliditetom iz Kragujevca. U ime NOOIS-a bili su  predsednik  Milan Stošić I izvršna direktorka Ivanka Jovanović.

Ivanka Jovanović prisutnima je u svom izlaganju,  iznela sve dosadašnje  programske aktivnosti  Nacionalne organizacije, rezultate ali i probleme sa kojima se suočavaju. Naglasila je, da su uslovi za kvalitetnije aktivnosti , dodatno otežani ,sa situacijom covid-19 i merama koje  su počev od proglašenja epidemije znatno otežale funkcionusanje osoba sa invaliditetom. Zahvaljujući, pre svega dobroj oganizaciji neki urgentnn problemi su  prevaziđeni.

Kao značajno, istakla je dobru saradnju NOOIS-a sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  kao i  to da je u pripremi nov Zakon o socijalnoj zaštiti.
Takođe, je istakla kao novinu , osnivanje Akademije za mlade lidere  i osnivanje  Omladinskog kluba mladih u okviru NOOIS-a, što je veoma značajno da se mladi sa invaliditetom što više uključuju i edukuju, a sve u cilju poboljšanja uslova života svih osoba sa invaliditetom .

Tokom sastanka i predstavnici Udruženja osoba sa invaliditetom su izneli svoje probleme sa kojima se suočavaju (prevoz, socijalne usluge malom broju invalida u odnosu na potrebe, nedovoljan broj zaposlenih u udruženjima, finansiranje udruženja itd.) primedbe i predloge na kojima treba još dosta raditi.

Sastanak je završen sa porukom da  Udruženja OSI još više budu usmerena jedni ka drugima, da zajedno i složno istupaju u svojim aktivnostima , jer samo tako će moći da se izbore za svoja prava i bolje uslove života, koji im inače i pripadaju, po Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom.

Foto i tekst: Dušica Jokićević

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
NorwayFrenchGermanEnglish