Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je danas preporuke za prevenciju korona virusa na visokoškolskim ustanovama u kojima se, između ostalog, navodi da je svakodnevno pre početka rada tih ustanova potrebno čistiti i dezinfikovati prostor, pribor i opremu, kao i provetravati prostorije najmanje pola sata nakon čišćenja.

Istaknuto je da radnici na visokoškolskim ustanovama i studenti moraju biti bez simptoma koji ukazuju na Kovid 19 (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa) pri dolasku na visokoškolske ustanove.

Neophodno je da se na ulazu u objekat postavi dezobarijera, kao i da se obezbedi dovoljno lične zaštitne opreme za zaposlene, sredstava i pribora za čišćenje i dezinfekciju, kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku u amfiteatrima, čitaonicama i svim ostalim prostorijama gde studenti borave i uče.

U preporukama se, piše u saopštenju Ministarstva prosvete, navodi da je neophodno obezbediti dovoljno toplomera uz informaciju gde se studenti mogu javiti kako bi mogli da izmere telesnu temperaturu, ako se ne osećaju dobro.

Takođe, navodi se da se održavanje nastave, vežbi, ispita, sastanaka i sednica organa visokoškolskih ustanova ne smatra okupljanjima na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru.

Dodaje se da je studente potrebno organizovati u manje grupe tokom držanja nastave, odnosno provera znanja, a veličinu grupe odrediti na osnovu broja mesta u amfiteatrima, učionicama, vežbaonicama i drugim prostorijama tako da udaljenost između studenata bude najmanje 1,5 metara, odnosno potrebno je obezbediti 4 m2 po studentu.

Kako se dodaje, ne preporučuje se zadržavanje studenata u većim grupama nakon predavanja po hodnicima, u dvorištu ili drugim mestima.

Teorijsku nastavu je moguće držati „on-lajn“ ili kombinovano tako što će se deo nastave držati preko platforme, a deo u zgradi visokoškolske ustanove, ali u manjim grupama i uz primenu svih mera i sredstava zaštite.

Osim toga, visokoškolske ustanove koje obezbede dovoljno prostora, mogu da održavaju redovnu nastavu u svojim prostorijama, navodi se i dodaje da praktična nastava podrazumeva obaveznu primenu svih mera i sredstava zaštite.

Pored obavezne upotrebe zaštitnih maski, vežbe se mogu držati i uz korišćenje vizira i/ili skafandera, u skladu sa potrebama i mogućnostima visokoškolske ustanove. Praktičnu nastavu koja podrazumeva samostalni rad studenata, rešavanje zadataka ili problema kao i rad kroz interakciju sa kolegama, ukoliko je moguće, organizovati preko platforme.

Preporukama je predviđeno da između predavanja bude dovoljno duga pauza kako se dve grupe studenata ne bi susretale i kako bi se ostavilo vremena za čišćenje, dezinfekciju i provetravanje prostora gde su studenti boravili.

Održavanje ispita organizovati tako da se termini ispita ne preklapaju i da čekanje studenata ispred prostorije gde se ispit održava bude što kraće uz održavanje preporučene udaljenosti između studenata od najmanje 1,5 metara“, navodi u preporukama.

Dodaje se da zaposleni na visokoškolskim ustanovama i studenti moraju da nose maske, tako da maska prekriva usta, nos i bradu.

Preporuka je i da se ne organizuju skupovi, proslave i slična dešavanja na visokoškolskim ustanovama, kao ni grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba.

Uz to, preporučuje se da kafeterije i slični prostori gde se prodaje i služi voda, sokovi, kafa ili hrana, a koji se nalaze u sklopu ustanove, ne rade do daljnjeg, kako bi se sprečilo okupljanje većeg broja osoba na jednom mestu i sprečilo zadržavanje u grupama.

U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na Kovid 19 zaposleni u visokoškolskoj ustanovi treba da se javi nadređenom i ne dolazi na posao, te da se javi svom izabranom lekaru u domu zdravlja.

U situaciji pojave sumnje na obolevanje od Kovida 19 kod zaposlenog, uprava visokoškolske ustanove je u obavezi da o tome odmah obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja.

Kako se dodaje, odgovornost za sprovođenje mera zaštite i prevencije snose organi poslovođenja visokoškolskih ustanova.

U saopštenju piše da su preporuke donete u konsultaciji sa medicinskim delom Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Kovid 19, ali i sa predstavnicima visokoškolskih ustanova KONUS i KAS S S i predstavnicima studenata (SKONUS i SKAS S S) koji su se zalagali za bezbedno organizovanje nastave.

Preporuke su donete na osnovu iskustva i primera dobre prakse stečenog tokom održavanja nastave na visokoškolskim ustanovama tokom letnjeg semestra školske 2019/20. godine u toku epidemije korona virusa.

Ministarstvo prosvete će u saradnji sa institutima/zavodima za javno zdravlje redovno pratiti realizaciju nastave na visokoškolskim ustanovama i prilagođavati preporuke trenutnoj epidemiološkoj situaciji, dodaje se u saopštenju.

izvor: http://happytv.rs/

foto: https://mapio.net/, https://www.infokg.rs/, https://www.indeks.rs/

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
NorwayFrenchGermanEnglish