Stalno vam se spava i rasejani ste

NorwayFrenchGermanEnglish