Dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kazala je da je učinjen evidentan pomak u oblasti javnog zdravlja i istakla ulogu Stalne konferencije gradova i opština u tom procesu. Grad Kragujevac kao primer dobre prakse u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Kragujevac treba da pomogne jedinicama lokalne samouprave Šumadijskog upravnog okruga pri konstituisanju Saveta za zdravlje i revidiranju postojećih, kao i pri izradi i usvajanju planova i implementiranju programa javnog zdravlja na lokalnom nivou.

Svaka jedinica lokalne samouprave mora da ima konstituisan Savet za zdravlje, a grad Kragujevac ima i Odeljenje za zdravlje u okviru Gradske uprave za društvene delatnosti. Instituti za javno zdravlje su, zajedno sa Savetima za zdravlje, stožeri i nosioci javnog zdravlja, istakla je dr Damnjanović. Dr Jasmina Tanasić, programska direktorka za društveni razvoj SKGO kazala je da je grad Kragujevac jedan od prvaka javnog zdravlja u Republici Srbiji i istakla važnost procene rizika po zdravlje, koja predstavlja budućnost prevencije bolesti, a to je nešto ka čemu teži i ekspertiza Instituta za javno zdravlje, poručila je dr Tanasić.

Grad Kragujevac je primer dobre saradnje i prakse u oblasti javnog zdravlja, kazao je v.d. direktora Instituta za javno zdravlje spec. dr med. Nebojša Ranković i podsetio da je formiranje Saveta za zdravlje zakonska obaveza svih opština i gradova. Dr Ranković se posebno osvrnuo na programe za prevenciju alergija, s obzirom na činjenicu da su alergijske bolesti u porastu u Republici Srbiji u poslednjih dvadeset godina, kao i na važnost sprovođenja programa za prevenciju alergija, u okviru kojih se podrazumeva poboljšanje uslova u životnoj sredini kojim se u velikoj meri utiče na poboljšanje javnog zdravlja.

Na Konferenciji je istaknuto da, prema Zakonu o javnom zdravlju Republike Srbije iz 2016. godine, javno zdravlje podrazumeva skup znanja, veština i aktivnosti usmerenih ka unapređenju zdravlja stanovništva, sprečavanju i suzbijanju bolesti, produženje i poboljšanje kvaliteta života putem organizovanih mera društva. Odgovornost za javno zdravlje imaju svi: država, jedinice lokalne samouprave, poslodavci i pojedinci.

izvor: www.kragujevac.rs