Na završnoj konferenciji NVO,, Praxis““ kojoj su prisustvovali predstavnici NVO,,, Praxis,“ članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu grada, dr.Gordana Damnjanović, predstavnici udruženja Romanipen i udruženja OSI iz Kragujevca, predstavljeni su izveštaji i rezultati istraživanja o transparentnosti rada organa Uprave. Ispred NVO ,,Praxis“ govorila je Marija Dražović, koja je rekla, da na lokalnom nivou su tek na početku i da zapravo na nacionalnom nivou je krenulo mnogo intenzivnije i da se razvija  funkcionisanje  i  konsultacije i ono što je dobro, je činjenica da 3/4 Kragujevčana koristi usluge e-konsultacije. Uloga lokalne uprave je  da,da input građanima da se uključe kao i da bude  transparentniosti korišćenjem raznih mehanizama od društvenih mreža, obaveštenja, flajera kako bi građani imali saznanja o donošenju programskih istrateških dokumenata i zakona i podzakonskih akata.

Ukoliko toga nema efekata u praksi, ukoliko građani nemaju informaciju o reformama na nivou svoje lokalne zajednice i uopšte,u tom slučaju, naš rad bi bio uzaludan i bez krajnjeg efekta.
Ustavno je pravo građana da učestvuju i kreiraju politiku lokalne samouprave i ono što je neophodno je da se dopre do svakog od nas, do krajnjih korisnika usluga ali to nije lako, zato je potrebno da znamo ko su nam ključni partneri i da radimo na što boljoj komunikaciji sa svojim građanima, iako mnoge lokalne samouprave nemaju dovoljno kapaciteta, moramo se fokusirati na integraciju lokalne uprave i građana, rekla je predstavnica NVO,,Praxis“.

Dr.Gordana Damnjanović  u izjavi  je rekla ,da grad Kragujevac kao grad ima sreću da ima potpisan Memorandum o saradnji sa NVO,, Praxis“ od 2015.godinei.,da je to  bilao, snažna podrška u jačanju kapaciteta civilnog sektora kada je reč o transparentnosti u radu, odgovornosti na nivou javne uprave i kada je reč o promociji i zaštiti ljudskih prava, kada je reč o ugroženim vulabiralnim grupama kao što je Romska nacionalna manjina.

Pored toga, grad Kragujevac je imao jednu fantastičnu priliku za učenje, to je dvogodišnji program Reloud-a,  gde je transparentnost i odgovornost u radu bio krajni ishod Pravilnika svih koji su  bili jedinstveni u čitavoj Gradskoj upravi.
U tim dokumentima kapaciteti civilnog sektora i saradnja sa civilnim sektorom se pokazala i te kako
važnom, doći do krajnjeg korisnika kome je zaštita, podrška zaista potrebna, čiji glas treba da se čuje i čija prava treba da budu inkorporirana u lokalnim akcionim  i strateškim dokumentima u skladu sa našim nacionalnim strateškim dokumentima našim zakonima,Ustavom, kao i sa Konvencijama koje je naša zemlja potpisala i obavezala se, da iste  primeni, rekla je gradska većnica.

Tekst i foto: Dušica Jokićević

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
NorwayFrenchGermanEnglish