Centar za prvenciju, stimulaciju, ranu intervenciju, edukaciju i rehabilitaciju „Vaš somatoped“ za sada svojim delokrugom rada pokriva uzrast dece od rođenja do desete godine. Svojim aktivnostima pomaže deci da se uklope u društvenu zajednicu, ali i roditeljima da uz stručnu podršku prođu sve faze kako bi došli do prihvatanja trenutnog stanja svog deteta i zajedničkim radom došli do što većeg napredka.

U susret Međunarodnom danu porodice ove godine naše Udruženje aktivno učestvu je u aktivnostima koje organizuje Savetovalište za brak i porodicu, u okviru Centra za razvoj usluga socijalne zaštite „Knjeginja Ljubica“u saradnji sa gradom Kragujevcom. Pored ovih aktivnosti naše Udruženje je za svoje članove i njihove porodice organizovalo zajeedenički odlazak u pozorište.
U nedelju 15.maja povodom obeležavanja Međunarodnog dana porodice , naše Udruženje organizuje bazar za Ljubicu Stević, u Velikom parku kod Fontane od 10-19 časova. Roditelji dece iz Udruženja za ovu priliku su napravili razne poslastice koje naši sugrađani mogu kupiti na bazaru.

S poštovanjem, Kata Jokić, predsednik i osnivač udruženja,
Master defektolog-somatoped, reedukator psihomotorike

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
NorwayFrenchGermanEnglish