Centar za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“ Kragujevac danas obeležava deset godina od osnivanja. Tim povodom u prostorijama Centra upriličena je svečanost na kojoj je predstavljena retrospektiva decenije rada i postojanja. Pored predstavnika zdravstvenih i drugih institucija, dugogodišnjih partnera Centra, u ime grada, svečanosti je prisustvovala dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvo i socijalnu zaštitu sa saradnicama.

Po modelu Centra za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“ Kragujevac, druge lokalne samouprave u Srbiji osnovale su svoje ustanove uspostavljajući sličan model funkcionisanja ustanova u oblasti socijalne zaštite, naročito od kada je zakonom  regulisana oblast, jer pružaoci usluga moraju biti licencirani i van centara za socijalni rad koji su u skladu sa zakonom pružioci prava, rekla je dr Damnjanović. Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Knjeginja Ljubica pruža 7 licenciranih usluga od korisnika maloletnika sa rizičnim ponašanjem preko porodica u riziku pa do brige o najstarijim sugrađanima. Pored brojnih teškoća čak i u periodu pandemije, nijedna usluga nije dovedena u pitanje čak ni privremena prihvatilišta ili usluga geronto domaćica jer su se pokazale kao prioritet u jednoj lokalnoj samoupravi. U planu za sledeću godinu je realizacija usluge stanovanje uz podršku.

Za deceniju postojanja i rada izrađena je prezentacija sa osvrtom na najznačajnije segmente rada Centra za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“.

Kao jedan od prvih centara ovog tipa u Srbiji osnovan od strane lokalne samouprave, Centar se izdvojio kao primer dobre prakse. Prvih deset godina obeležio je čitav niz aktivnosti Centra „Kneginja Ljubica“, kako kroz pružanje usluga i unapređenje sistema socijalne zaštite u našem gradu, tako i kroz pilotiranje novih usluga socijalne zaštite, kaže direktorka Centra Snežana Stevanović. Realizovali smo zadatke propisane zakonima, Odlukom o socijalnoj zaštiti grada Kragujevca, pravilnicima na nacionalnom i lokalnom nivou. Sve aktivnosti imale su za cilj pružanje podrške ugroženim kategorijama i tokom decenije rada u okviru planiranih obuhvaćeno je  9273 korisnika/korisnica.

Centar Kneginja Ljubica danas pruža sedam usluga Prihvatilište za decu i mlade, Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici „Sigurna kuća“, Dnevni boravak za decu iz porodica u riziku, Dnevni boravak za decu i mlade sa problemom u ponašanju, Pomoć i nega u kući za odrasle i starije, Dnevni boravak za starije osobe, Savetovalište za brak i porodicu. Odlukom o osnivanju Centra „Kneginja Ljubica“ planirano je licenciranje usluge stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju.

Ono što jača ustanovu jesu profesionalni kapaciteti zaposlenih koji su posvećeni i odgovorni. U prilog tome govori funkcionisanje Centra za vreme vanrednog stanja i situacije zbog epidemije Kovid-19, posebno usluga smeštaja u kojem nije bilo nijednog zaraženog korisnika a to je za nas bilo izuzetno značajno, istakla je direkotrka Stevanović. Iza nas je decenija realizovanih projekata, ostvarena je i saradnja sa blizu 400 donatora ali, jačanje naših korisnika posle izlaska iz sistema socijalne zaštite i njihova samostalnost, to je za nas najveći uspeh, zaključila je Stevanović.

izvor i foto: https://www.kragujevac.rs/

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
EnglishGermanFrenchNorway