1. Opšte propozicije Izložbe.
1.1. Ovim Pravilnikom o Međunarodnoj izložbi dečjih crteža „Srpske bajke“ (u daljem tekstu Pravilnik) utvrđuje se postupak održavanja izložbe dečijih crteža (u daljem tekstu Izložba), njena organizaciona i metodološka podrška, postupak učešća na Izložbi i postupak podsticanja učešća.
1.2. Organizatori izložbe (u daljem tekstu Organizatori) su Savezna državna budžetska ustanova za kulturu „Sveruska državna biblioteka za stranu književnost koja nosi ime M.I. Rudomino“, Centar za slovenske kulture, Društvo sunarodnika i prijatelja Rusije „MIR“, g. Kragujevac.
1.3 Lokalni koordinatori (u daljem tekstu Koordinatori) su Društvo sunarodnika i prijatelja Rusije „Pukovnik Raevski“ – Trstenik, Društvo sunarodnika i prijatelja Rusije „Srbija u srcu Rusije u duši“ – Opovo, Društvo sunarodnika i prijatelja Rusije „Rusija“ – Novi Sad … (biće dodato tokom izložbe), Autonomna neprofitna organizacija Centar za međunarodnu saradnju „Rusko-srpski dijalog“ (direktor E.V. Osenkov)-Voronješka oblast, Ivanovska oblast.
1.4. Uslovi učešća na izložbi utvrđeni su ovim pravilnikom.
1.5. Učešće na izložbi je besplatno.

2. Ciljevi i zadaci izložbe.
2.1. Izložba je organizovana i održava se u okviru Meseca srpske kulture u cilju upoznavanja sa srpskim bajkama, tradicijama, književnošću, njene integracije i demonstracije ruskojezičnim čitaocima.
2.2. Glavni ciljevi izložbe:
– pronalaženje i podrška talentovane dece i njihovo uključivanje u aktivne kreativne aktivnosti vezane za slovensku kulturu i umetnost;
– estetsko vaspitanje dece;
– upoznavanje dece sa književnošću i tradicijama Srbije.

3. Organizaciona i informativna podrška Izložbe.
3.1. Pitanjima organizacione, regulatorne i metodološke podrške Izložbe bave se Koordinatori u različitim gradovima Rusije i Srbije.
3.2. Koordinatori Izložbe:
– odgovorni su za propozicije i rokovi održavanja izložbe na lokalnom nivou;
– odgovorni su za širenje informacija sa ponudom za učešće na izložbi u regionu;
– omogućuju ruskojezičnim učesnicima Izložbe pristup srpskim bajkama na ruskom jeziku;
– omogućuju slobodan pristup podsticajnim diplomama i sertifikatima za učešće na izložbi u elektronskom obliku.
3.3. Opštu koordinaciju organizacione i metodološke podrške Izložbe, obradu ličnih podataka učesnika Izložbe, registraciju i izdavanje obrazaca diploma i sertifikata u elektronskom obliku učesnicima ostvaruju Organizatori.
3.4. Informacije o Izložbi, o propozicijama učešća na njoj, o učesnicima su otvorene i objavljene na zvaničnoj veb stranici Centra za slovenske kulture: www.slavic.libfl.ru
, kao i na veb sajtovima i drugim internet resursima Koordinatora.
3.5. Organizatori ne snose odgovornost za netačne, dobijene iz nezvaničnih izvora, informacije o Izložbi.

4. Postupak organizovanja i održavanja Izložbe.
4.1. Na Izložbi mogu učestvovati školarci od 7 do 14 godina (uključno), uključujući učenike dečijih umetničkih škola i drugih ustanova dodatnog obrazovanja koji su predstavili svoje radove (u daljem tekstu Učesnici).
4.2. Prijem radova za Izložbu od 14. do 30. oktobra 2021. godine na e-mail: svetkg2017@gmail.com
4.3 U slučaju nedobijene potvrde o prihvatanju radova za Izložbu, učesnik mora kontaktirati koordinatora ili organizatora na bilo koji prikladan način.
4.4. Na Izložbu se prihvataju fotografije crteža zasnovanih na srpskim bajkama, rađenih u boji na papiru A4 u bilo kojoj tehnici, koristeći bilo koja sredstva za crtanje.
4.5. Izložba ne prihvata radove u obliku kolaža i aplikacija, kao ni radove koji su u potpunosti ili delimično izvedeni pomoću programa za grafički dizajn.
4.6. Crteži moraju biti urađeni bez pomoći roditelja i nastavnika, i potpisani: prezime, ime, uzrast učesnika, naziv bajke, broj telefona i ime i prezime jednog od roditelja (zakonskog zastupnika) ili nastavnika, grad i država prebivališta, po želji obrazovna ustanova.
4.7 Radovi predstavljeni na izložbi moraju biti u formatu A4 (216×297). Slika se može dostaviti u elektronskom obliku u jpg formatu. Veličina grafičke datoteke ne bi trebalo da prelazi 3 MB.
4.8. Predajom radova na Izložbu, jedan od zakonskih predstavnika Učesnika mlađeg od 14 godina pristaje na uslove konkursa navedene u ovom pravilniku, uključujući i:
– moguće postavljanje crteža na korporativne veb stranice Organizatora ;
– moguće objavljivanje crteža u elektronskim i štampanim verzijama medija;
– korišćenje radova za pripremu internih izveštaja Organizatora;
– korišćenje radova u štampanim i promotivnim materijalima Organizatora.
4.9. Svaki učesnik može dostaviti na Izložbu najviše 2 (dva) rada.
4.10. Ruskojezična auditorija imaće priliku da se upozna sa srpskim bajkama na ruskom jeziku na resursima organizatora i koordinatora Izložbe.

5. Nagrade izložbe.
5.1. U okviru Izložbe uvode se Diplome za učesnike i Zahvalnice za obrazovne i umetničke institucije i organizacije, sa naznakom imena mentora.
5.2. Diplome i Zahvalnice biće objavljeni na zvaničnoj veb stranici Centra za slovenske kulture: www.slavic.libfl.ru, kao i na veb sajtovima i drugim internet resursima Koordinatora.
5.3 Diplome i Zahvalnice, objavljeni na internet izvorima, Učesnici izložbe preuzimaju samostalno.
5.4. Diplome i Zahvalnice moraju da sadrže logotipe organizatora i koordinatora.

izvor:

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
NorwayFrenchGermanEnglish