Grad Kragujevac je jedan od 250 potpisnika Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti. Partnerski sa Domom zdravlja, Crvenim krstom Kragujevac, Centrom za socijalni rad “Solidarnost“ i Centrom za razvoj usluga socijalne zaštite “Kneginja Ljubica” uz podršku Swiss PRO programa koji finansira Vlada Švajcarske a sprovodi kancelarija UNOPS u Srbiji, realizuje projekat „Pravo na ravnopravnost između muškaraca i žena kao ključ društvenog uspeha grada Kragujevca“. Ciljevi projekta su edukacija i informisanje javnosti i podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti, očuvanje i unapređenje zdravlja i prevencija rodno zasnovanog nasilja ali i predstavljanje principa i načela Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Aktivnosti projekta odnose se na unapređenje položaja žena i promovišu rodnu ravnopravnost i jednakost između žena i muškaraca kao ključ društvenog uspeha grada Kragujevca, kaže dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i vođa tima za realizaciju projekta , a sa ciljem promocije Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti i njenih opštih načela. U opštem delu povelje su šest načela koji su utkani u naše nacionalne strateške dokumente ali i u Lokalni akcioni plan grada Kragujevca. Pored toga, principi Evropske povelje čiji je potpisnik i grad Kragujevac su implementirani u naše projektne aktivnosti. Neke od strateških ciljeva smo odabrali kao prioritetne oblasti i uključili u rad a to su mladi, žene, žrtve porodičnog naselja, profesionalce u sistemu koji se time bave. Direktno će biti obuhvaćeno oko 1300 mladih, žena žrtava porodičnog nasilja i profesionalaca, a indirektnu korist realizacijom ovog projekta ima oko 6 hiljada naših sugrađana. Zato zajedno učestvujemo u svim aktivnostima i očekujemo da korist imamo podjednako i muškarci i žene, kazala je dr Damnjanović.
Povelja se bazira na fundamentalnom pravu, jednakosti muškaraca i žena, jednakom pravu na učešće na rad, radno, političko, kulturno, obrazovno i svako drugo angažovanje u društvenoj zajednici.

Naša država je proklamovala ravnopravnost muškaraca i žena na najvišem nivou, to je ucrtano u Ustavu i svim zakonima. Taj institucionalni okvir i uslov je ispunjena forma ali dobro znamo kako je to u praksi, kaže Biljana Ilić Stošić, načelnica Šumadijskog upravnog ukruga i predstavnica Komisije za rodnu ravnopravnost. Cilj čitavog projekta i svih aktivnosti je da nestane dilema svake žene karijera ili porodica, već, kaže ona, i karijera i porodica. Svesni smo da se u ovom trenutku to čini nedostižno, ali to ne znači da na tome ne trba da radimo kako bismo zajenso to promenili. Žene neće biti žrtve već požrtvovani članovi naše zajednice, poručila je Stošić Ilić.

Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti jeste dokument koji se danas u okviru projekta „Pravo na ravnopravnost između muškaraca i žena kao ključ društvenog uspeha grada Kragujevca“ promoviše u Kragujevcu i predstavlja niz načela kojih bi jedna lokalna samouprava trebalo da se pridržava kako bi se poštovali principi rodne ravnopravnosti, kazala je Maida Jusufović, službenica za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost na programu Swiss PRO.Sam dokument donosi niz principa i načela koji doprinose primeni rodnih stavova na lokalnom nivou.

izvor u foto: Gradska uprava za poslove organa grada – Press centar

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
EnglishGermanFrenchNorway