– Svakog momenta se očekuje da bude objavljen u Službenom glasniku – rekla je za Telegraf.rs direktorka Službenog glasnika Jelena Trivan

Izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti stupiće danas na snagu, saznaje Telegraf.rs, a kako nam je potvrdila direktorka Službenog glasnika Jelena Trivan, on bi već do 14 sati trebalo da bude objavljen.

Ovaj dokument juče je usvojila Skupština Srbije oko 19 časova. Izglasano je i da on bude usvojen sa rokom kraćim od 8 dana, s obzirom na epidemiološku situaciju u zemlji.

Inače, amandmani nisu podnošeni, pa se za izmenu zakona glasalo u celosti. Kako je kazao predsednik Skupštine Ivica Dačić, jedan amandman jeste pristigao i to od strane Zaštitnika građana, ali on nije bio podnet blagovremeno, pre početka rasprave.

Šta sve predviđaju izmene Zakona

Izmene ovog dokumenta a sve sa ciljem da se spreči dalje širenje virusa korona, predviđaju uvođenje kućnog karantina koja će biti strogo kontrolisana. Kako stoji u predlogu zakona, kućna izolacija se propisuje kao protivepidemijska mera izdvajanja inficiranih osoba bez simptoma ili sa simptomima bolesti koja ne zahteva lečenje u bolnici. Prema zakonu, karantin u kućnim uslovim nalaže infektolog ili drugi doktor medicine u skladu sa naredbom ministra, o čemu obaveštava epidemiologa nadležnog instituta, zavoda za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove.

Karantin u dužini trajanja maksimalne inkubacije

Dužina trajanja karantina u kućnim uslovima određuje se u vremenu trajanja maksimalne inkubacije određene zarazne bolesti.

Zaposlenima kojima je određena kućna izolacija za vreme provedeno u karantinu pripada odgovarajuća naknada zarade u skladu sa zakonom, a rešenje sanitarnog inspektora o određivanju mere karantina predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje.

Ako se mera karantina u kućnim uslovima određuje detetu koje nije navršilo 14. godina ili licu koje nije u stanju da se samo stara o sebi, rešenje se izdaje roditelju, odnosno staratelju i istovrememo je potvrda o sprečenosti za rad dok traje kućna izolacija.

Mera kućnog karantina mogu se primeniti i prema putnicima koji ulaze u Srbiju iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, predviđeno je zakonskim izmenama.

Zdravstveni nadzor nad osobama u karantinu vrši nadležni zavod, odnosno, institut za javno zdravlje, kao i medicinski tim koji boravi u karantinu, a obezbeđenje obavlja organ uprave nadležan za unutrašnje poslove.

Prema zakonu, mere lične zaštite od infekcije podrazumevaju obavezu korišćenja ličnih zaštitnih sredstava u skladu sa prirodom bolesti, određeno ponašanje u zatvorenom i/ili na otvorenom prostoru, na javnim i privatnim okupljanjima i druge propisane mere lične zaštite kojim se sprečava ili suzbija širenje zarazne bolesti.

Kazne od 5.000 do 300.000 dinara

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u objektima u kojima borave druga lica, dužni su da preduzmu radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite, kao i da odrede lice odgovorno za njihovu primenu.

Kontrolu sprovođenja mera lične zaštite vrši sanitarna inspekcija, a u slučaju epidemije širih razmera, pored sanitarne insprekcije biće moguće da kontrolu sprovođenja tih mera vrše i komunalna inspekcija i komunalna milicija.

Prema novom zakonu u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti može se odrediti i preporučena ili obavezna vanredna imunizacija protiv te zarazne bolesti za sva lica, odnosno za određene kategorije lica, ako se utvrdi opasnost od prenošenja te bolesti, kao i u slučaju unošenja u zemlju određene zarazne bolesti.

Visina kazni za nenošenje maski u zatvorenom prostoru i nepoštovanje fizičke distance, ostaće nepromenjena, 5.000 dinara za fizička lica i od 50.000 do 300.000 za pravna lica, ali će njihova primena biti brža i efikasnija.

izvor i foto: https://www.telegraf.rs/

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
NorwayFrenchGermanEnglish