Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac, organizovao je  Okrugli sto na temu „Univerzalni dizajn i pristupačnost – Uklonimo barijere!“ u Centru za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom „Iskra“.
U okviru projekta „Pokret osoba sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu za EU integracije“ , koji obuhvata pet država regiona (Srbiju, Bosnu i Hercegovinu-oba entiteta,Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju), deo aktivnosti posvećen je analizi usklađenosti domaćih zakonodavstava sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom. Okrugli sto, ujedno je bila prilika, da se sagleda stanje u oblasti pristupačnosti zakonodavstva na nivou države Srbije, kao i stanje na lokalu.
Pristupačnost je preduslov svake nezavisnosti. Univerzalni dizajn je blagodet celog društva. Da bismo imali izjednačene mogućnosti potrebno je da postoji pristupačna sredina, objekti, prevoz, mogućnost za razmenu informacija, odgovarajuće asistivne tehnologije i sredstva. Zato je pristupačnost, jedno od prioritetnih  prava osoba sa invaliditetom.
Da bi se svakom pojedincu omogućilo da samostalno živi i učestvuje u svim aspektima života, na jednakoj osnovi, potrebno je obezbediti sve ono što pristupačnost podrazumeva. Fizičke prepreke u okruženju se mogu ukloniti samo planskim, pažljivo osmišljenim delovanjem svih onih koji grade i izgrađuju to okruženje. Da bi se to postiglo, neophodno je uspostavljene standarde, koje izgrađeno okruženje treba da ima, primenjivati u praksi, bez izuzetka. Nepristupačno okruženje, objekti, saobraćaj, usluge, informacije, komunikacije i tehnologije su posledica društvenog pristupa prema osobama sa invaliditetom, onog koji nas vidi kao pasivne, bespomoćne, ili manje važne za jednu društvenu zajednicu.
Prirodno okruženje treba graditi da bude jednako za sve. Sve što dizajniraju i stvaraju ljudi da bi koristilo ljudima – mora da bude pristupačno, pogodno za upotrebu za svakog člana društva, da može da se prilagodi ljudskoj raznolikosti, a pre svega da omogući slobodu nesmetanog kretanja svih ljudi u bilo kom prostoru (za stanovanje, na ulici, u javnom prevozu, u javnim zgradama, objektima i uslugama opšte namene, …).
Sa kakvim se problemima suočavaju osobe sa invaliditetom u Kragujevcu po pitanju pristupačnosti, kakve su njihove realne potrebe, koje službe podrške i usluge su dostupne u lokalnoj zajednici i u kom obimu, kako unaprediti pristupačnost za osobe sa invaliditetom, bila su neka  od pitanja o kojima  se diskutovalo.
Tekst i foto: Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
NorwayFrenchGermanEnglish